GCON kan bistå med følgende tjenester alene eller i samarbeid med vårt nettverk:

Bygningsmessige fag:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Arealplanlegging, Reguleringsplaner
 • Arkitektur
 • Brannteknisk rådgivning
 • Byggeteknikk
 • VVS/ Elektro
 • Energimerkning
 • Byggesøknader
 • Kontrahering
 • Byggeledelse
 • FDVUS

Industri og grafisk teknikk:

 • Produksjonsteknisk rådgivning
 • Behovsanalyse
 • Forhandling og kontrahering
 • Produksjonslayout
 • Prosesstegning
 • Installasjonsbistand
 • Igangkjøring, overtakelse, drift og garanti

Økonomi:

 • Utredningsarbeid
 • Økonomisk rådgivning
 • Investering
 • Økonomistyring
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)