GCON ønsker å være en diskusjonspartner for enhver kunde som har et ønske om å realisere en idé.

Våre tjenester tilpasses fra prosjekt til prosjekt og kan blant annet bestå i:

  • Økonomisk og teknisk analyse/utredning
  • Kontakt med potensielle investorer
  • Kontakt med offentlige myndigheter
  • Brainstorming/ kreative løsninger

Det er ingen sak som er for liten og det er ingen sak som er for stor!

GCON besitter stor tyngde innenfor alle bygge- og installasjonstekniske fag. Denne sammenhengen gjør GCON i stand til å lede store kompliserte prosjekter på en måte som sikrer høy kvalitet og god kontroll på kostnadene.

Våre ansatte er erfaringsmessig på høyde med det beste i Skandinavia innen våre hovedsatningsområder. Dette gjør at vi kan tilby "nøkkelferdige" prosjekt med full finansiell og kvalitetsmessig kontroll til konkurransedyktige priser.

GCON AS bistår i prosessen fra virksomhets- og behovsanalyse frem til innflytting og drift er etablert. GCON legger vekt på å være en ressurs for byggherren i etterkant av driftsetablering, for å sikre stabil produksjon og en fullverdig oppfølging av utstyrsleveranser. Vi tar hensyn til FDV- kostnader tidlig i planleggingsprosessen, slik at prosjektets totaløkonomi vektlegges fremfor kortsiktige besparelser.

 

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)