Vi har spesialkompetanse innenfor flere fagfelt, og kan tilby totalprosjektering og prosjekteringsledelse for alle typer byggeprosjekt. Ved gjennomføring av mindre prosjekteringsoppdrag benytter vi vår kjernestab, men ved større oppdrag tar vi inn kapasitet fra våre samarbeidspartnere som vi kjenner gjennom mange års samarbeid. Det må presiseres at for kundens trygghet vil alltid et medlem av GCON’s kjernestab lede oppdraget. Dette er en effektiv og kostnadsbesparende struktur som gjennom årene har gitt mange fornøyde kunder.  I den anledning vises til vår referanseliste.

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)