I mer enn 25 år har våre senioringeniører spesialisert seg på planlegging og prosjektering av store produksjonsanlegg, der logistikken og kravene til produksjon og kapasitet alltid må sees i sammenheng med bygningenes utforming.

  • Vår erfaring vil da kunne være til stor nytte for kunder i de følgende oppgavene:
  • Utarbeidelse av spesifikasjoner
  • Integrering av utstyr fra ulike leverandører
  • Dimensjonering av produksjonstilhørende utstyr
  • Etablering av grensesnitt mellom ulike leveranser eller mellom leveranser og bygg
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)