GCONs forretningsidé er bygget på et ønske om å yte rådgivende tjenester innen grafisk og annen virksomhet, samt å delta i andre selskaper.

I form av GCONs utradisjonelle tverrfaglige kunnskapsspredning vil GCON være i stand til å skape et nisjeprodukt både i nye og eksisterende markeder som kunden vil gjenkjenne i form av en større helhetlig produktforståelse.

Ut fra GCONs grunntanke om at man "bør velge rådgiver som man velger venner" vil følgende spørsmålsstilling styre all vår behandling av kunder:

  • Hva kan jeg yte for å fremme et godt forhold til kunden?
  • Hvordan ta vare på tilliten mellom kunde og rådgiver?
  • Ville jeg oppleve det positivt om mine venner handlet slik ovenfor meg?
  • Er det rettferdig?
  • Er det korrekt iht. lover og regler?
  • Har jeg nå handlet slik at kunden oppsøker meg igjen?

Disse spørsmålene er en del av GCONs etiske verdigrunnlag.

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)