Et byggeprosjekt er en øvelse som de fleste byggherrer gjennomfører et svært begrenset antall ganger, med mange års mellomrom. Dette gjør det vanskelig å bygge opp den interne kompetansen.

Byggherren blir nødt til å forholde seg til et komplisert og omfattende regelverk samt til entreprenører og myndigheter hvilket gjør ledelse av en byggeprosess til en profesjon.

GCON har flere medarbeidere som har mange års erfaring i gjennomføring og ledelse av tildels meget kompliserte oppdrag i inn og utland. GCON har enn større grad av tverrfaglighet enn de fleste av våre konkurrenter, og vil derfor ha et stort fortrinn innenfor spesielt industriprosjekter. Avhengig av byggherrens ønsker kan vi tilby:

  • Prosjektadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)