Forhandlinger lokalt og internasjonalt kan være svært krevende og krever god kjennskap til jus, kontraktstyper, produkter og leverandører. Med vår omfattende erfaring og standardiserte kontraktsformularer vil kundene sikres at de får det de har behov for/krav på; og til en riktig pris.

Skulle det komme til uenigheter bør kontraktene være såpass gode og balansert satt opp at unødvendige stridigheter unngås, og man kan konsentrere seg om å finne de gode løsningene.

 

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)